Pajmon CPT – agencja, do której pracownicy chcą wracać

Pajmon Centrum Pracy Tymczasowej to agencja ze Śląska z siedzibą w Rybniku o zasięgu ogólnopolskim. Firma pomaga pracodawcom zapełnić luki kadrowe, proponując swoim klientom usługi w zakresie wynajmu pracowników z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii.

Pajmon CPT zaczynał od obsługi lokalnych klientów. W krótkim czasie firma rozszerzyła geografię swojej działalności na całą Polskę.

Pracownicy Pajmon nie szukają pracy w innych agencjach, a wręcz przeciwnie, po wygaśnięciu okresu ważności wizy pracowniczej, robią nowe i wracają do agencji. Stało się to możliwe dzięki podstawowym zasadom, których przestrzega firma. To pełna legalność pracy cudzoziemców w Polsce i troska o pracowników, czyli zapewnienie dogodnych warunków życia, szybkie reagowanie na potrzeby i problemy pojawiające się w procesie pracy, a także przejrzystość stosunków pracy.

Ale Pajmon CPT dba nie tylko o pracowników. Specjaliści firmy dokładnie badają potrzeby swoich klientów w zakresie zatrudnienia. Zapewnią pracowników, którzy na 100 procent spełniają wymagania kwalifikacyjne klienta i przeszli odpowiednie wywiady i testy, a jeżeli to konieczne, dodatkowe szkolenie. W razie potrzeby firma zapewnia przedłużenie legalnego pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, pracujących w zakładach pracy swoich klientów.

Baza pracowników Pajmon CPT to obecnie tysiące osób, z których duża część to fachowcy, takie jak spawacze, tokarze, ślusarze, mechanicy itp.

Współpracując z Pajmon CPT, możesz być pewien  dokładnej realizacji zlecenia na pracowników dla  Twojej firmy oraz szybkiego reagowania na pojawiające się zmiany czy nowe potrzeby z personelu.