Czy Mołdawianie zastąpią Ukraińców na polskim rynku pracy?

Mołdawia graniczy z Ukrainą i Rumunią, to kraj o powierzchni 33 846 km², z czego około 12,3% terytorium (nieuznana Naddniestrzańska Republika Mołdawska) nie jest kontrolowane przez władze mołdawskie. Populacja to ok. 2 mln 600 tys. osób bez Naddniestrza, Naddniestrze to ok. 400 tys.

Obywatele Mołdawii,  także jak i obywatele Ukrainy i Gruzji mogą poruszać się po terytorium UE bez wiz i legalnie pracować w Polsce w sposób uproszczony, na oświadczenia pracodawcy.

PKB na mieszkańca w 2020 roku wyniósł 4551,13 USD, czyli praktycznie 3 razy mniej niż w Polsce, a migracje zarobkowe dla Mołdawian to takie samo normalne zjawisko jak dla Ukraińców i Gruzinów.

Obywatele Mołdawii, którzy chcą znaleźć pracę za granicą, zgłaszają się do lokalnych agencji pośrednictwa pracy, które świadczą takie usługi, i podobnie jak obywatele innych krajów, pytają w wyszukiwarkach i szukają pracy na własną rękę. Jak wykazała analiza, głównym językiem zapytań jest rosyjski, co potwierdzają również dane z facebooka (główne źródło informacji o ofertach pracy w Polsce w języku rosyjskim i ukraińskim), według których prowadzona jest aktywność sieciowa Mołdawian w prawie 50% po rosyjsku. Używanie języka rosyjskiego może wynikać z faktu, że poszukiwania pracy prowadzone są na rosyjskich i ukraińskich stronach internetowych.

Liczba typowych zapytań w wyszukiwarkach związanych z pracą w Polsce w styczniu 2020 r. wyniosła około 6 tys. Styczeń został wybrany dla tego, ponieważ w kolejnych miesiącach na wyszukiwania z Mołdawii zaczęła wpływać aktywność sieciowa uchodźców z Ukrainy, np. liczba niektórych zapytań wzrosła kilkukrotnie, na przykład, „praca w Polsce dla kobiet” czy zaczęli się pojawiać nietypowe wyszukiwania dla regionu, np. „praca w Polsce dla Ukraińców”.

6 tys. wyszukiwań miesięcznie związanych z pracą w Polsce wskazuje na bardzo małe zainteresowanie obywateli Mołdawii pracą w Polsce, np. liczba podobnych wyszukiwań związanych z pracą w Polsce w styczniu 2022 r. wygenerowanych przez obywateli Ukrainy wyniosła 260 tys. z czego 120 tys. w języku rosyjskim i 140 tys. w języku ukraińskim. Przy takim samym zainteresowaniu Mołdawian, jak i Ukraińców pracą w Polsce, liczba wyszukiwań, biorąc pod uwagę różnicę w populacji, powinna wynosić ok. 20 tys.. Nie ustalono znaczącej liczby zapytań w języku mołdawskim (rumuńskim) ani angielskim. Okazało się jednak, że jest coś ciekawszego, gdyż liczba wyszukiwań Mołdawian w języku rosyjskim o pracę w Niemczech wyniosła około 12 tys., czyli 2 razy więcej niż wyszukiwań o pracę w Polsce. Jednocześnie podobnych zapytań Ukraińców na temat pracy w Niemczech w języku rosyjskim i ukraińskim wyniosło ok. 120 tys., czyli ponad 2 razy mniej niż zapytań o pracę w Polsce.

Jak się okazało, Mołdawianie aktywnie poszukują pracy także w innych krajach UE, takich jak Holandia, Włochy, Szwecja itp. Zainteresowanie Mołdawian pracą w Europie Zachodniej można tłumaczyć faktem, że pod koniec 2021 r. ponad milion około 40% obywateli Mołdawii otrzymało obywatelstwo rumuńskie i może legalnie pracować nie tylko w Polsce, ale także w krajach Europy Zachodniej, więc zainteresowanie Polską znika.

Jeśli chodzi o Naddniestrze, tam też nie wszystko jest proste. Naddniestrze generowało od 25 do 30% zapytań związanych z pracą w Polsce, co do pracy dla specjalistów – spawaczy, tokarzy, kierowców itp. – około 50%. Ale jeszcze w 2017 r. prawie połowa ludności Naddniestrza miała obywatelstwo rosyjskie i jeżeli warunkiem uzyskania obywatelstwa rosyjskiego była odmowa obywatelstwa mołdawskiego, to trudno będzie im znaleźć pracę w Polsce.

Andrzej Sawczuk

Uprzejmie prosimy, w przypadku cytowania podawać link do źródła


SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !