Delegowanie obywateli Ukrainy i Białorusi do wykonywania pracy na terytorium innego państwa UE, EOG lub Szwajcarii

Pracownikiem delegowanym może być również cudzoziemiec – obywatel państwa trzeciego, który wykonuje pracę w firmie mającej siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności w Polsce, pod warunkiem, że przybywa i pracuje w Polsce legalnie. Pracodawca może delegować takiego pracownika do innego kraju UE, EOG lub Szwajcarii na takich samych warunkach jak obywatela polskiego.

Pracownikiem delegowanym do pracy za granicą jest osoba – zatrudniona i wykonująca stale pracę na terytorium Polski, która zostaje tymczasowo skierowana do wykonywania pracy na terytorium innego państwa UE, EOG lub Szwajcarii przez pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w ramach świadczonych przez niego usług.

Należy jednak sprawdzić, czy państwo przyjmujące nie będzie od takiego pracownika wymagało tytułu pobytowego (np. właściwej wizy) uprawniającego do wykonywania pracy.

Przykład – Obywatel Ukrainy lub Białorusi, który legalnie przebywa i pracuje w Polsce, w przypadku delegowania do Niemiec, musi uprzednio uzyskać wizę „Vander Elst”.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-delegowac-pracownika/jak-delegowac-pracownikow-z-polski-do-krajow-unii-europejskiej-europejskiego-obszaru-gospodarczego-lub-szwajcarii

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !