Emigracja Ukraińców z Polski na Zachód: Przyczyny i konsekwencje

Emigracja Ukraińców z Polski na Zachód

Spowolnienie na rynku pracy i wysoka inflacja skłaniają Ukraińców do emigracji. Brak odpowiednich ofert zatrudnienia i niedopasowanie kwalifikacji przyczyniają się do wyjazdu na Zachód. Czy Polska powinna obawiać się utraty siły roboczej?

Deficyt pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy

 Zmiany na rynku pracy i wyjazd na Zachód

Spowolnienie na rynku pracy w Polsce i wysoka inflacja mają wpływ na emigrację Ukraińców na Zachód, głównie do Niemiec i Kanady. Według ekspertów, obecne ożywienie na rynku pracy nie przyciąga już takiej liczby pracowników z Ukrainy, jak wcześniej. Wiele osób zdecydowało się poszukiwać lepszych możliwości poza granicami Polski, gdzie oferta pracy jest bardziej atrakcyjna.

Krzysztof Inglot, ekspert i założyciel agencji zatrudnienia Personnel Service, zauważa, że maleje podaż pracowników z Ukrainy we wszystkich branżach. Choć prace dorywcze, szczególnie dla kobiet, są wciąż dostępne, to widoczny jest deficyt mężczyzn z Ukrainy na rynku pracy. Spowolnienie gospodarcze ma znaczący wpływ na ten stan rzeczy, jak pokazuje raport Polskiego Forum HR za pierwszy kwartał tego roku, w którym odnotowano spadek zatrudnienia tymczasowego o ponad 6%.

„Ukraińcy nie czekają już w kolejce po pracę. Zazwyczaj czekali oni na wysyp ofert w tym okresie, ale coś się tym razem zmieniło” – Krzysztof Inglot.

Niedopasowanie kwalifikacji i spadek zatrudnienia

Chociaż większość Ukraińców jest zadowolona z pracy w Polsce, nadal istnieje wyzwanie związane z niedopasowaniem kwalifikacji, szczególnie w przypadku uchodźców wojennych. W pierwszych miesiącach tego roku zauważono mniejszy wybór ofert pracy dla Ukraińców, co skłoniło ich do poszukiwania zatrudnienia w innych krajach, zwłaszcza w Europie Zachodniej i w Kanadzie.

Spadek liczby przepracowanych godzin, zwłaszcza w przemyśle, jest wynikiem ograniczania kosztów przez firmy, które rezygnują w pierwszej kolejności z pracowników tymczasowych. Dane GUS wskazują, że produkcja przemysłowa spadła w marcu br. o 2,9%, a w kwietniu już o 6,4% w porównaniu do roku poprzedniego.

„Firmy ograniczają koszty, przez co także zatrudnienie, a w pierwszej kolejności rezygnują z pracowników tymczasowych” – Anna Wicha, prezes PFHR.

Emigracja Ukraińców na Zachód

Ukraińcy coraz chętniej wyjeżdżają do innych krajów, zwłaszcza do Europy Zachodniej i Kanady, gdzie stawki godzinowe są wyższe niż w Polsce. Migracja ta jest również spowodowana lepszymi warunkami pobytu dla Ukraińców w Polsce w porównaniu do innych migrantów. Bliskość geograficzna i kulturowa naszego kraju oraz obecność rodzin i znajomych, którzy już tam mieszkają i pracują, są dodatkowymi czynnikami wpływającymi na wybór Polski jako punktu docelowego dla Ukraińców.

Perspektywy wyjazdów na Zachód

Niemcy oraz Kanada stają się coraz bardziej atrakcyjnymi kierunkami emigracji dla Ukraińców. Niemcy zarejestrowały już ponad milion uchodźców wojennych z Ukrainy, podobnie jak Polska. Mówi się również o zwiększającym się napływie Ukraińców do Kanady. Program migracyjny Kanady umożliwia przyjazd i pracę obywatelom Ukrainy na podstawie specjalnych wiz. Premier Kanady, Justin Trudeau, zapowiedział niedawno, że Ukraińcy, którzy przyjechali w ramach tego programu, będą mogli ubiegać się o stały pobyt w Kanadzie.

Wzrastający deficyt pracowników z Ukrainy może wygenerować większą presję płacową, zwłaszcza w najniżej opłacanych zawodach. Pracownicy z Ukrainy mają możliwość wyboru spośród wielu ofert zatrudnienia w różnych krajach, gdzie warunki pracy i wynagrodzenie są bardziej korzystne.

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !