Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi czy z dużej chmury mały deszcz

Od 30.12.2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające – na nowych dodatkowych zasadach – podejmowanie pracy w Polsce przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania swoich zawodów w krajach niebędących członkami UE. Postępowanie w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie pracy w Polsce w ww. zawodach będzie uproszczone, a procedura ulegnie istotnemu skróceniu.

Co z pielęgniarkami i położnymi spoza UE?

Do 1 lutego 2021 do resortu wpłynęło łącznie aż!!! 9 wniosków o uproszczony dostęp do wykonywania zawodu pielęgniarki, w tym:
– 4 wnioski na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w Polsce;
– 5 wniosków na warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii w Polsce.
„Obecnie ww. wnioski są w trakcie rozpatrywania i zostały złożone w większości przez osoby posiadające kwalifikacje pielęgniarki, bez wyszczególnienia na specjalizacje. Wnioski te wpłynęły od osób pochodzących z Ukrainy” – pisze resort w odpowiedzi.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !