Pierwsze przetargi na odbudowę obiektów w obwodzie kijowskim

Pierwsze przetargi na odbudowę obiektów w obwodzie kijowskim

Ogłoszenie pierwszych przetargów na odbudowę obiektów w obwodzie kijowskim otwiera nowy rozdział w procesie odbudowy po szkodach spowodowanych ostrzałami. Odbudowa mieszkań i infrastruktury jest nieodłączną częścią powrotu ludzi do ich domów. Ważne jest, aby firmy budowlane z doświadczeniem i odpowiednimi zasobami wzięły udział w tych przetargach, aby odbudowa przebiegła szybko i w sposób zadowalający. Projekt DREAM, przedstawiony przez Ministerstwo Infrastruktury, zapewnia przejrzystość i kontrolę na każdym etapie odbudowy. Odbudowa obiektów w obwodzie kijowskim stanowi ważny krok w kierunku przywrócenia normalnego życia dla miejscowej ludności.

Ogłoszono pierwsze przetargi na odbudowę obiektów w obwodzie kijowskim

W Ukrainie ogłoszono pierwsze przetargi na odbudowę obiektów w obwodzie kijowskim. Planuje się odbudowę mieszkań w miejscowościach Buča, Makarów, Wyżgorod oraz budynku administracyjnego w Borodiance. Spodziewana wartość prac dla jednego z obiektów wynosi nawet 96 mln UAH.

Slużba Odbudowy w obwodzie kijowskim ogłosiła pierwsze przetargi w systemie Prozorro na zakup usług związanych z odbudową mieszkań w Buče, Makarowie, Wyżgorodzie oraz budynku administracyjnego w Borodiance. Firmy budowlane mogą składać wnioski do 5 lipca, jak informuje Agencja Odbudowy.

W wyniku ostrzałów wiele budynków wielorodzinnych w regionie uległo uszkodzeniom, co spowodowało częściowe zniszczenie zarówno budynków, jak i sieci wodociągowej, energetycznej oraz ogrzewania. Wymagane jest zatem kapitalne odbudowanie, aby umożliwić mieszkańcom powrót do ich domów.

„Aby umożliwić ludziom powrót do własnych domów, konieczne jest szybkie i jakościowe odbudowanie infrastruktury. Dlatego zapraszamy firmy budowlane, posiadające doświadczenie w realizacji projektów w budownictwie cywilnym, do udziału w ogłoszonych przetargach na zasadach konkursowych” – jak podkreślono w komunikacie agencji.

Spodziewana wartość prac dla każdego obiektu jest różna – od 27,8 mln UAH na remont w Borodiance do 96 mln UAH na odbudowę domu w Buče.

Ukrenego poinformowano również, ile uszkodzonych obiektów energetycznych udało się już odbudować.

W przetargach mogą brać udział wszystkie firmy budowlane posiadające odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych projektów, jak również odpowiednie wyposażenie i zdolności finansowe. Po wyłonieniu zwycięzców przetargów zostaną zawarte umowy, a prace budowlane rozpoczną się.

Ministerstwo Infrastruktury wcześniej przedstawiło ekosystemę DREAM, która ma na celu wyświetlanie wszystkich danych dotyczących każdego etapu odbudowy obiektów na Ukrainie.

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !