Polska uprości procedurę zatrudniania cudzoziemców

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach i niektórych innych aktach ustawodawczych zostały uchwalony przez Sejm 17 listopada 2021 r. Projekt został przekazany do Senatu. Oczekuje się, że zmiany wejdą w życie na początku przyszłego roku.

Zmiany wpłyną na:

Zezwolenia na pracę wydawane obywatelom Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, FR, Gruzji i Armenii w sposób uproszczony będą wydawane na okres do 24 miesięcy. Dziś takie zezwolenia wydawane są na okres do 6 miesięcy pod warunkiem, że cudzoziemiec może pracować nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zmiany wpłyną również na procedurę uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jedna z istotnych zmian dotyczy zniesienia wymogu posiadania stałego miejsca zamieszkania oraz stabilnego i regularnego źródła dochodu. W nowej wersji ustawy wystarczy mieć pensję nie mniejszą niż płaca minimalna w Polsce.

Zgodnie z projektem ustawy zmiany powinny wejść w życie w ciągu 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw i są bardzo duże szanse, że zmiany wejdą w życie na początku tego roku

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !