Przestrzeganie praw pracowniczych w Polsce na poziomie Togo, Mozambiku i Rwandy – Global Rights Index 2020

Według rankingu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych – Global Rights Index 2020, dotyczącego przestrzegania praw pracowniczych, Polska znajduje się w trzeciej grupie – regularne łamanie praw pracowniczych. Przestrzeganie praw pracowniczych w Polsce odpowiada poziomowi krajów umiarkowanie rozwiniętych.

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) to największy na świecie związek związków zawodowych. Organizacja powstała na kongresie założycielskim w dniach 1-3 listopada 2006 r. W Wiedniu w wyniku połączenia dwóch największych na świecie związków zawodowych – Światowej Konferencji Pracy (WCL) i Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (ICFTU) ).

Zdecydowana większość krajów UE znalazła się w drugiej grupie (powtarzające się naruszenia praw) lub pierwszej (sporadyczne). Wraz z Polską w trzeciej grupie znajdują się tylko Bułgaria i Węgry. Do czwartej grupy zaliczono jeden z krajów UE – Rumunię (systematyczne łamanie praw pracowniczych). Zaskakujące jest to, że w trzeciej grupie, do której przypisywano Polskę, są takie kraje jak Togo, Mozambik, Rwanda i Rosja.

Jeśli chodzi o wschodnich sąsiadów Polski – „społecznie zorientowanej” Białorusi i demokratyczną Ukrainę, to pod względem praw pracowników wypadło tam jeszcze gorzej. Kraje te zostały sklasyfikowane w piątej grupie (brak gwarancji praw pracowniczych) wraz z takimi krajami jak Afganistan, Chiny, Iran, Irak i Zimbabwe.

Żródło: https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_globalrightsindex_2020_en.pdf

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *