Rynek pracy Białorusi. Trendy

W styczniu odpływ kadr z białoruskiej gospodarki wyniósł 16,7 tys. osób, informuje Biełstat. To najwięcej od poprzednich siedmiu miesięcy – w maju 2022 r. odpływ wyniósł 19,2 tys., a potem był znacznie niższy.

G​gospodarka Białorusi również rozpoczęła rok 2022 gwałtownym wzrostem nadwyżki liczby zwolnionych pracowników nad liczbą pracowników najemnych. W styczniu 2022 r. odpływ wyniósł 18,7 tys. osób. W całym minionym roku nadwyżkę zatrudnienia nad zwolnieniami odnotowano tylko trzykrotnie – w lutym (+1,7 tys.), sierpniu (+4,4 tys.) i październiku (+1,2 tys.).

Spadek zatrudnienia jest wypadkową kilku niekorzystnych dla Białorusi trendów jednocześnie.

Po pierwsze, są problemy demograficzne. Społeczeństwo się starzeje, a starsze pokolenia, które odchodzą na emeryturę, są zastępowane przez mniejsze, młodsze pokolenie, które wchodzi na rynek pracy.

Po drugie, gospodarka znajduje się pod presją sankcji, tracąc tradycyjne rynki. W efekcie spada wielkość produkcji i słabnie popyt na rynku pracy.

Po trzecie, wzrost migracji. Poszczególni specjaliści i całe firmy nadal opuszczają Białoruś i osiedlają się w innych krajach.

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !