Tylko około połowy uchodźców z Ukrainy wyraża wsparcie dla swojej ojczyzny

Tylko około połowy uchodźców z Ukrainy wyraża wsparcie dla swojej ojczyzny

Raport z III edycji #KonferencjaWarszawska dotyczący uchodźców z Ukrainy na polskim rynku pracy wzbudził wiele zainteresowania. Wyniki badań są niepokojące – tylko połowa migrantów wyraża wsparcie dla swojej ojczyzny, a większość nie planuje powrotu, aby pomóc swojemu krajowi. Raport podkreśla również, że tylko połowa respondentów poleca pracę w Polsce, podczas gdy znaczna część poszukuje zatrudnienia w innych krajach. Istnieje pilna potrzeba zrozumienia i zachęcania migrantów do zaangażowania się w rozwój swojej ojczyzny oraz wzmocnienia polsko-ukraińskich relacji. To ważne wyzwanie, które wymaga dalszych działań i refleksji na temat integracji i współpracy między społecznościami.

Tylko około połowy uchodźców z Ukrainy wyraża wsparcie dla swojej ojczyzny

26 czerwca odbyła się trzecia edycja #KonferencjaWarszawska – Stałej Konferencji Przeglądowej Wsparcia Ukrainy, która nosiła hasło „Ukraina-NATO-Bezpieczeństwo regionalne”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas konferencji eksperci z #EWL, Anatoliy Zymnin i Mariya Kuzenko, oraz profesor Mariusz Kowalski przedstawili kluczowe wnioski z raportu „Ukraińcy na polskim rynku pracy: nowe wyzwania i perspektywy”, przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL oraz #StudiumEuropyWschodniej UW.

„Wyniki naszych badań wskazują, że tylko około połowy przybywających do Polski uchodźców z Ukrainy wyraża wsparcie dla swojej ojczyzny poprzez przekazywanie pieniędzy na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy. Ponad 40% wysyła pieniądze swoim rodzinom. Ponadto, 12% respondentów zadeklarowało aktywne zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie” – powiedziała Mariya Kuzenko, kierowniczka działu legalizacji EWL, podczas konferencji.

Główne wnioski z badania

  • Tylko około połowy uchodźców z Ukrainy wyraża wsparcie dla swojej ojczyzny
  • Około połowy Ukraińców nie planuje powrotu, aby pomóc swojemu krajowi
  • Tylko około połowy zaleca pracę w Polsce, podczas gdy co czwarta osoba szuka pracy w innym kraju

Raport, przedstawiony podczas III edycji #KonferencjaWarszawska – Stałej Konferencji Przeglądowej Wsparcia Ukrainy, zorganizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, dostarcza cennych informacji na temat sytuacji ukraińskich migrantów w Polsce. Wyniki badania pokazują, że wielu uchodźców zaangażowanych jest nie tylko w wsparcie finansowe, ale także aktywnie działa w organizacjach pozarządowych. Niemniej jednak, konieczne jest dalsze zrozumienie i promowanie zaangażowania migrantów w rozwój ich kraju oraz wzmocnienie polsko-ukraińskich relacji.

Tylko około połowy uchodźców

 

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *