Uproszczona ścieżka zatrudniania cudzoziemców w branżach strategicznych

Uproszczona ścieżka zatrudniania cudzoziemców w branżach strategicznych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) planuje wprowadzić uproszczoną ścieżkę postępowania w zatrudnianiu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej dla przedsiębiorców z branż strategicznych. Zgodnie z informacją zawartą w wykazie prac legislacyjnych MRiT, wydanie rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie wykazu przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej jest planowane na trzeci kwartał bieżącego roku. Celem rozporządzenia jest określenie przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z uproszczonej ścieżki postępowań administracyjnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców spoza UE.

Zgodnie z planami MRiT, przedsiębiorcy wymienieni w wykazie będą mogli liczyć na skrócenie terminów rozpatrywania wniosków o zezwolenie na pobyt i pracę. Wykaz obejmie przedsiębiorców realizujących inwestycje lub reinwestycje o znacznych nakładach lub tworzących znaczną liczbę miejsc pracy. Opublikowanie wykazu ma na celu zwiększenie potencjału inwestycyjnego Polski i przyciąganie globalnych przedsiębiorców. Ministerstwo oczekuje, że wprowadzenie uproszczonej ścieżki zatrudniania cudzoziemców przyczyni się do stabilnego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wykazu przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej ma zostać opublikowane w trzecim kwartale 2023 roku.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) planuje wprowadzenie uproszczonej ścieżki postępowania w zatrudnianiu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej dla przedsiębiorców z branż strategicznych

Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) zapowiedziało wprowadzenie uproszczonej ścieżki postępowania w zatrudnianiu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej dla przedsiębiorców z branż strategicznych. Według informacji zawartych w wykazie prac legislacyjnych MRiT, planowane jest wydanie rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie wykazu przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej w trzecim kwartale bieżącego roku.

Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie wykazu przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej. Zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, przedsiębiorcy wymienieni w tym wykazie, którzy z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników spoza obszaru Unii Europejskiej (UE), będą mogli skorzystać z uproszczonej ścieżki postępowań administracyjnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Jednym z głównych elementów tej uproszczonej ścieżki będzie skrócenie terminów rozpatrywania wniosków o zezwolenie na pobyt i pracę.

Rozporządzenie, które ma zostać wydane do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przewiduje uwzględnienie przedsiębiorców realizujących inwestycje lub reinwestycje o znacznych nakładach lub tworzących znaczną liczbę miejsc pracy. Opublikowanie wykazu ma na celu zwiększenie oraz istotną poprawę potencjału i oferty inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo oczekuje, że wprowadzenie uproszczonej ścieżki zatrudniania cudzoziemców przyczyni się do jeszcze efektywniejszego przyciągania największych globalnych przedsiębiorców do Polski. W perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, ma to przyczynić się do zagwarantowania stabilnego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wykazu przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej ma być opublikowane w trzecim kwartale 2023 roku.

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !