Zmiany po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego przynosi wiele zmian zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Konieczne będzie przeprowadzenie zaległych badań okresowych oraz przedłużenie dokumentów legalizujących pobyt i zatrudnienie cudzoziemców. Pracownicy będą mieli określony czas na realizację tych procedur, dlatego ważne jest, aby pracodawcy nie zwlekali z ich wprowadzeniem. Dodatkowo, odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wiąże się z szeregiem innych zmian, takich jak ograniczenia dotyczące wysyłania pracowników na zaległy urlop wypoczynkowy, rozwiązanie umów dla pracowników, którzy nie odebrali pism przez ostatnie 3 lata, oraz zwiększenie odpraw i odszkodowań dla zwalnianych pracowników. Pracodawcy będą także musieli wrócić do wyższej kwoty odpisu na ZFŚS, jeśli została tymczasowo obniżona w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Wszystkie te zmiany wymagają uwagi i odpowiedniego działania ze strony pracodawców, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Zmiany po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Pracownicy i pracodawcy pod wpływem nowych regulacji

Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, wiele zmian weszło w życie dotyczących zarówno pracowników, jak i pracodawców. Wśród tych zmian znajduje się konieczność przeprowadzenia zaległych badań okresowych oraz utrata ważności niektórych dokumentów legalizujących pobyt i zatrudnienie cudzoziemców.

Zmiany dla pracodawców

Eksperci wskazują, że pomimo przewidzianych przepisów przejściowych, pracodawcy powinni niezwłocznie zająć się wprowadzeniem tych zmian. Dotyczy to zwłaszcza pracodawców zatrudniających cudzoziemców, których legalność pobytu i zatrudnienia była przedłużona na podstawie ustawy COVID-owej. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego dokumenty legalizujące pobyt i pracę cudzoziemców stracą ważność. Pracodawcy będą mieli zaledwie 30 dni na przedłużenie pozwoleń na pracę. W przypadku zezwoleń rozpatrywanych przez urząd wojewódzki, termin ten może wynieść nawet 2-3 miesiące.

Zmiany dla cudzoziemców

Cudzoziemcy przebywający i pracujący w Polsce na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy będą mieli tylko 30 dni na przedłużenie swojego legalnego pobytu. Dla pracowników z Ukrainy, którzy wjechali do Polski przed 24 lutego 2022 roku, oraz dla innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, konieczne będzie przedłużenie dokumentów legalizujących ich pobyt.

Badania okresowe i szkolenia BHP

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego pracownicy będą musieli udać się na zaległe badania okresowe. Pracodawcy będą mieli 180 dni na skierowanie pracowników na te badania oraz 60 dni na realizację zaległych szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Wstępne szkolenia BHP powinny być prowadzone w formie stacjonarnej, jednak nie dotyczy to pracowników zdalnych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Inne zmiany dla pracodawców

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego przyniesie również inne zmiany dla pracodawców. Zmniejszy się możliwość jednostronnego wysłania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy do 30 dni. Wprowadzony zostanie 14-dniowy termin, po upływie którego umowy wszystkich pracowników, którzy nie odebrali pism przez ostatnie 3 lata, zostaną rozwiązane. Pracodawcy będą zobowiązani do przygotowania świadectw pracy, zgłoszenia odpowiednich dokumentów do ZUS oraz wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W przypadku zwolnień pracownikom przysługiwać będą wyższe odprawy i odszkodowania, gdyż odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego usuwa ograniczenia w ich wysokości.

Powrót do wyższej kwoty odpisu na ZFŚS

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało czasowe obniżenie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Pracodawcy będą musieli powrócić do wyższej kwoty odpisu, ustalonej w układach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania, jeśli została obniżona w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, na przykład z powodu spadku obrotów gospodarczych firmy.

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !