Dodaj profil firmy

Żeby dodać profil firmy na https://rabota-polska.ru/, prosimy o wypełnienie kwestionariusza. Państwa profil firmy będzie przetłumaczona i dodana w ciągu dwóch roboczych dni po wpłacie. Proforma zostanie wysłana na mail podany w kwestionariusze. Przykład profilu firmy  – https://rabota-polska.ru/job/axell-employment/ 

W razie wątpliwości i pytań dotyczących naszych usług jesteśmy dostępni pod numerem telefonu: +48 722 365 810

PRACODAWCA

OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMYDANE KONTAKTOWEMATERIAŁY GRAFICZNE