Czy zostanie zmonopolizowany rynek pośrednictwa pracy Ukraińców w Polsce?

Dowiemy się o tym 3 sierpnia kiedy Krajowa Izba Odwoławcza będzie rozpatrywała protesty firm, które przegrały przetarg o usługi wizowe na Ukrainie.

Jeżeli decyzja pozostanie w mocy, po podpisaniu umowy, uruchomiony zostanie proces przekazywania informacji poufnych jednemu z tysięcy uczestników rynku pracy w Polsce – Personnel Service SA.

Jakie informacje zacznie otrzymywać agencja pracy tymczasowej Personnel Service SA, która zatrudnia Ukraińców w Polsce?

  • Dane osobowe wszystkich migrantów zarobkowych z Ukrainy, w tym informacje o kwalifikacji i doświadczeniu pracy. (dokumenty osobowe, analiza zatrudnienia);
  • Pełne informacje o konkurentach, taka jak klienci, skala działalności, stawki godzinowe itp. (oświadczenia, zezwolenia na pracę, analiza danych);
  • Informacje o wszystkich użytkownikach końcowych w Polsce, zatrudniających Ukraińców oraz bezpośrednich pracodawcach (oświadczenia, zezwolenia na pracę, analiza danych).

Wyniki przetargu spowodowały szereg oskarżycielskich artykułów w ukraińskich i polskich mediach pod adresem Personnel Service SA, a także oburzenie migrantów zarobkowych, co wyrażało się w protestach przed Ambasadę RP w Kijowie i innych miastach Ukrainy.

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !