Pracowników ze Wschodu będzie nawet 2 razy więcej. Prezydent podpisał poprawki do ustawy.

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach. W 2022 r. w Polsce może być nawet 2 razy więcej pracowników ze Wschodu niż w 2021 r.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta RP.
Głównym celem ustawy jest usprawnienie procedur udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium RP, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej wydawanymi rodzajami zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Celem ustawy jest również usprawnienie innych obowiązujących rozwiązań w szeroko rozumianych sprawach, w tym procedur dotyczących dopuszczenia pracowników ze Wschodu na rynek pracy.

Przypominamy, że zmiany obejmują m.in.:

  • Zezwolenia na pracę w Polsce w trybie uproszczonym (oświadczenia) dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji, Mołdawii i Armenii będą wydawane na okres 24 miesięcy zamiast 6.
  • Przyspieszenie i uproszczenie uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce.
  • Nowe podstawy do uzyskania karty Polaka

zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2021

 

Źródło: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-styczniu-2021-r,47352

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *