ZAKAZ TRANZYTU Z BIAŁORUSI

ZAKAZ TRANZYTU Z BIAŁORUSI

Zgodnie z nowymi przepisami, od dnia 1 czerwca 2023 r. od godziny 0:00 do odwołania zostaje zawieszony towarowy ruch graniczny na przejściach granicznych z Republiką Białorusi dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, przyczep (w tym naczep) oraz zespołów pojazdów zarejestrowanych na terytorium Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej. Dotychczasowe przepisy dotyczące czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych określone były w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 435, z późn. zm.2).

Zmiany wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia.

Ta nowelizacja ma na celu wprowadzenie ograniczeń w ruchu granicznym z Republiką Białorusi w odpowiedzi na aktualne wydarzenia i sytuację geopolityczną. Zawieszenie towarowego ruchu granicznego ma na celu regulację przepływu pojazdów zarejestrowanych na terytorium Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej, co może mieć wpływ na kierowców z Białorusi i kierowców z Ukrainy, którzy są aktywni w sektorze transportowym i handlowym.

Wprowadzenie takich zmian ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa granicznego oraz ochronę interesów państwa. Ograniczenia te mogą mieć wpływ na przedsiębiorców oraz branżę transportową, dlatego ważne jest, aby odpowiednio się do nich przygotować i dostosować działalność do nowych przepisów.

Należy pamiętać, że rozporządzenie może podlegać dalszym zmianom i aktualizacjom, dlatego warto śledzić komunikaty i informacje rządowe w celu pozostania na bieżąco. W przypadku kierowców z Białorusi i kierowców z Ukrainy, którzy operują na granicy z Republiką Białorusi, konieczne może być skonsultowanie się z odpowiednimi służbami i instytucjami w celu uzyskania aktualnych wytycznych dotyczących podróży i przepływu towarów.

SZUKASZ PRACOWNIKÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, MOŁDAWII LUB AZJI ŚRODKOWEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ ZA NASZĄ OFERTĄ !